Spring til indhold

Økonomisk støtte

Få hjælp til fundraising og til at finde de helt rigtige steder at søge tilskud

Fundraising - hvordan?
Guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kan skaffe penge til jeres projekt, samt få tips til at komme i gang med at skrive ansøgninger til fonde og puljer.

Holbæk Kommunes støtteordninger
Oversigt over kommunens forskellige støtteordninger til bl.a. frivilligt socialt arbejde og kulturelle arrangementer.

Lokalområdernes Udviklingspulje
Lokalområdernes Udviklingspulje giver mulighed for støtte til lokale initiativer i Holbæk kommune. Midlerne går til større eller mindre projekter og begivenheder, som foreninger eller borgere i lokalområderne selv står for at gennemføre.

Fonde og legater
En oversigt fra Skandias Idéer for livet Fonden med fonde og legater inden for bl.a. børn- og unge-området, det sociale og humanitære område samt det sygdomsrelaterede område.

Puljer om frivilligt socialt arbejde
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds oversigt over puljer til frivillige sociale organisationer og andre aktører inden for det sociale område.

Tipsmidler
Oversigt over de forskellige puljer finansieret af tipsmidlerne.

Legatbogen
En online samling af fonde og legater inden for forskellige kategorier.Feedback

Sidst opdateret

13.04.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard