Spring til indhold

Støtte til udvikling af lokalområder

LAG Midt-Nordvestsjælland vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere
20.03.2015

Vi har netop modtaget en mail fra LAG Midt-Nordvestsjælland om, at de nu er klar til at modtage ansøgninger til årets første ansøgningsrunde, som har frist 8. april 2015. Det er lige om lidt! Heldigvis er der yderligere to ansøgningsrunder dette år, nemlig mandag 15. juni og tirsdag 15. september.

LAG-midlerne, som er en del af EU-landdistriktsmidlerne, kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder (mindre end 51 fuldtidsansatte, årsomsætning mindre end EUR 10 mill.) – og også lokalfora. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter, som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.

Ansøgningsmateriale kan findes på deres hjemmesiden

De lokale aktionsgrupper (LAG) er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene og arbejder helt centralt for bedre bosætning og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Dette gør LAG'erne blandt andet ved at give tilskud til relevante projekter.

Projekter på tværs af lokalområder?

Flere lokalområder har foreslået mere samarbejde på tværs, og nogle er i fuld gang med at gøre det. Holbæk Kommunes fælles-skabere vil vi også gerne bakke op om det tværgående, så I og de både kan trække på og lære af hinanden. Måske kan I samles om tiltag, der går på tværs af lokalområder – måske på tværs af kommuner?

Hvis I kan samles om en projektidé, indbyder fælles-skaberne gerne lokalfora, borgere og foreninger til fællesmøde, hvor I kunne diskutere en fælles ansøgning til fristen 15. september. Hvem har idéen?

Fælles-skaberne kan kontaktes her

 Feedback

Sidst opdateret

22.07.2016

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard