Spring til indhold

Uddannelsesstøtte til frivillige sociale foreninger

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har annonceret ansøgningsrunden for Uddannelsespuljens økonomiske støtte til foreningernes egne uddannelsesaktiviteter
19.02.2015

Frivillige sociale foreninger og organisationer kan søge om tilskud fra puljen til uddannelsesaktiviteter, afholdt i eget regi i tilskudsperioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016.

Der er afsat i alt 2,9 millioner kroner til støtte via puljen. De typiske bevillingsstørrelser ligger i intervallet 20.000-80.000 kr.

Ansøgning og frist

Ansøgningsfristen er 16. marts 2015 kl 12.00.

Ansøgning sker via Puljeportalen

Vær opmærksom på, at I kun kan søge midler til én uddannelsesaktivitet pr. forening/organisation. En hovedorganisation og dens selvstændige lokalafdelinger kan søge om hver deres aktivitet. Hvis samme forening eller organisatoriske enhed sender flere ansøgninger, vil kun den først modtagne ansøgning blive behandlet. De øvrige ansøgninger vil få afslag uden at blive behandlet.

Ansøgere kan forvente at få svar på ansøgning ultimo maj.

Uddannelsespuljens temaer

Uddannelsesaktiviteterne skal tematisk opfylde et eller flere af følgende formål:

  • At udvikle personlige og faglige forudsætninger for at fungere i mødet med mennesker fra udsatte grupper
  • At forbedre organisationernes evne til at klæde deres frivillige og ansatte på og understøtte dem i kontakten med brugerne
  • At forbedre foreningernes evne til at opbygge fællesskab og sammenhold
  • At styrke samspillet mellem den frivillige verden og de offentlige tilbud i det frivillige brugerrettede arbejde

Om Uddannelsespuljen

Uddannelsespuljens formål er at kvalificere og understøtte frivillige i frivillige sociale organisationer i deres brugerrettede arbejde og udmøntes gennem tre støtteformer:

  1. Økonomisk og faglig støtte til foreningernes egne uddannelsesaktiviteter (støtteform A)
  2. Åbne kurser, fyraftensmøder og netværk (støtteform B)
  3. Konsulentbistand (støtteform C)

Læs mere her om Uddannelsespuljens tilbud.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til planlægning af uddannelsesaktiviteter så kontakt Vibeke Bundgård, uddannelseskoordinator på Center for frivilligt socialt arbejde, tlf. 66 14 60 61 eller mail: info@frivillighed.dk.

 

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard