Spring til indhold

Dialogmøde om fremtiden for Holbækhus

Der afholdes åbent dialogmøde om fremtiden for Holbækhus, der skal bruges til midlertidige flygtningeboliger
21.03.2016

Holbæk Kommune er forpligtet til at indkvartere flygtninge. Kommunen mangler løsninger til dette. Byrådet har derfor besluttet, at det tidligere plejecenter Holbækhus på Smithsvej 1 i Holbæk skal anvendes til midlertidige boliger til flygtninge.

Byrådet ønsker, at der holdes et dialogmøde med deltagelse af foreninger, borgere, politikere, Integrationsrådet og relevante medarbejdere.

Dialogmødet afholdes onsdag 6. april 2016 kl. 19.00 i Caféen på Kulturkasernen, Kasernevej 43 i Holbæk.

Dialogmødet er for alle, som gerne vil bidrage til debatten, om hvordan anvendelsen af Holbækhus som midlertidige boliger for flygtninge bedst kan forløbe, så nuværende naboer kan føle sig trygge, og de nye beboere kan falde godt til i området.

Holbæk Kommune har fokus på, at flygtningene kommer godt i gang med danskundervis-ning, plads i dagtilbud og på skoler, praktikpladser og så snart det er muligt et job. God integration er også afhængig af, at flygtningene bliver en aktiv del af lokalsamfundet og får større netværk gennem fx. det frivillige foreningsliv.

Vi vil gerne høre jeres idéer til, hvordan kommunen kan støtte lokalområdet i at rumme de nye beboere, og hvordan lokalområdet og det aktive foreningsliv kan bidrage til at flygtninge bliver en aktiv del af lokalsamfundet.Feedback

Sidst opdateret

21.03.2016

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard