Spring til indhold

Rollespil for frivillige i Andelslandsbyen

I 2005 bevilgede Frivilligrådet 50.000 kr. fra Aktivitetspuljen til Aktørlauget i Andelslandsbyen Nyvang, så de kunne udvikle deres frivilliges kompetencer. Læs den spændende historie her
22.07.2016

Andelslandsbyen Nyvang er et historisk oplevelsescenter, der beskæftiger sig med andelslandsbyens historie fra 1866 til ca. 1960. I andelslandsbyen vægtes historiske levendegørelse, hvor der er liv og aktivitet i de enkelte hus og hvor gæsterne ved selvsyn får et indtryk af, hvordan tingene foregik, højt. Det er et erklæret indsatsområde for Nyvang, at professionalisere de publikumsrelaterede aktiviteter i landsbyen. I samarbejde Aktørlauget, hvis fornemste opgave er at bidrage med kvalificeret levendegørelse ifm. andelslandsbyens store events, besluttede administrationen at igangsætte et initiativ, der skulle løfte det generelle niveau for den historiske levendegørelse blandt de frivillige. Dette skulle ske gennem målrettede workshops, hvor deltagerne skulle erhverve mere historisk viden om dagliglivet i andelslandsbyen, opnå en større forståelse for tankerne bag levendegørelse og erhverve forskellige teknikker og metoder til at blive bedre som aktører i den historiske fortælling.

Takket være en generøs donation fra Aktivitetspuljen under Frivilligrådet i Holbæk blev det muligt at gennemføre fem workshops i vinteren 2016.

Organisering af workshops

Det blev besluttet at organisere vinterens workshops som et forløb over tre gange, hvor første gang bestod af foredrag og deltagerantallet var ubegrænset. De efterfølgende to workshopdage, hvor de frivillige selv skulle være aktivt deltagende, blev deltagerantallet begrænset til 50. Men begge workshopdage blev dubleret, så i alt 100 frivillige havde mulighed for at deltage i alle tre dage.

Vi sammensatte et program for vinterens workshops:

 • Workshopdag 1: Kulturhistorisk foredrag om dagliglivet i 1940'ernes andelslandsby
  • Rikke Ruhe, museumsinspektør fra Nationalmuseet, fortalte om andelslandsbyens kultur og gav et overblik over mellemkrigstidens liv og strukturerne i en andelslandsby som Nyvang. Historiker Kaare Johannessen fortalte dernæst om dagligdagen på mikroniveau. Hvordan var relationerne og interaktionen mellem de forskellige mennesker og sociale lag i landsbyen? Hvordan tiltalte man hinanden? Hvordan opførte man sig? Hvordan gebærdede man sig i skik og brug?
 • Workshopdag 2: Formidling gennem historiefortællingsteknikker
  • Etnolog og skuespiller Pia L. Nielsen præsenterede nogle teknikker til at formidle på en levende og indlevende måde. Hvordan kan man bruge krop, stemmeføring og fortælleteknik i sin formidling til publikum? Hvordan opbygger man en fortælling, der både er underholdende, lærerig og som skubber til tilhørernes refleksioner?
 • Workshopdag 3: Formidling gennem rollespil
  • direktørerne for Holbæk Teater, Brian Kristensen og Kristoffer Møller, introducerede formidlingsteknikker fra skuespillets og rollespillets verden. Hvordan opbygger man sin rolle, gør den troværdig og bliver tryg ved den? Hvordan bruger man rollen i mødet med publikum? Hvilke teknikker kan skuespillet og rollespillet tilføre vores levende formidling i andelslandsbyen?

Evaluering af workshops

Initiativet med de planlagte formidlingsworkshops blev vel modtaget af mange af Andelslandsbyen Nyvangs frivillige og ca. 100 frivillige deltog i hele forløbet. Stemningen under alle workshops var generelt positiv, og der var bred forståelse for målet med de tre workshopdage: at de skulle medvirke til at klæde de frivillige bedre på til at indgå som aktører i den historiske levendegørelse i Andelslandsbyen Nyvang.

Naturligvis blev nogle deltagere ind imellem udfordret ift. deres forforståelse af rollen som frivillige. Alle var heller ikke enige i de synspunkter, som de eksterne foredragsholdere fremførte om, hvordan formidling ift. publikum bedst kunne finde sted. Deltagerne havde i varierende grad mod på at deltage i de praktiske øvelser på 2. og 3. workshopdag. Men det var også helt som forventet. Samlet set lykkedes med vinterens workshop at sætte fokus på den historiske levendegørelse i andelslandsbyen og skabe en ny platform, hvorfra det videre arbejde med at professionalisere indsatsen kan tage afsæt i de kommende år.

Med gennemførelsen af vinterens workshops er det lykkedes:

 • at sætte fokus på, at Andelslandsbyen Nyvangs styrkeposition er, at vi fokuserer på historisk levendegørelse som middel til på én gang at give vores gæster en sjov og spændende oplevelse og ny viden om andelstidens landsbyliv
 • at opnå en bred accept af, at der skal arbejdes med at styrke den historiske levendegørelse i de kommende år, og at der eksisterer et stort udviklingspotentiale
 • at sætte fokus på, at det er vigtigt som aktør at gøre sig det klart, hvornår man formidler i rolle (i historien) og hvornår man formidler om historien - og at begge positioner kan være legitime
 • at gøre opmærksom på, at deltagelse i rollespil ikke nødvendigvis betyder, at man skal kaste sig ud i større teaterimprovisationer, men at man ift. publikum blot husker fx. at tiltale med "De" i stedet for "du", og at meget af den historiske rollespil ligger i de handlinger, man foretager sig som historisk aktør og at det er gennem at øge antallet af relevante handlinger, at man kan styrke kvaliteten af sit rollespil
 • at give mange af vores frivillige lyst til at arbejde med elementer i deres historiske rollespil ift. publikum i sæsonen 2016

 Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen