Spring til indhold

Nyt fra Integrationsnetværket

Nyhedsmail om frivillighed og integration i Holbæk Kommune. Nyhedsmailen er til de frivillige, der er aktive med integration i Holbæk - og andre som godt vil følge med
10.07.2017

Læs i denne nyhedsmail om støttemuligheder, aktivitetsmuligheder, de sociale viceværter, erhvervsmentorer, rådgivning, kulturmøder og jobsøgning

 

Har du en god idé til et integrationsprojekt?

Udlændinge- og Integrationsministeriet har annonceret en udviklingspulje til den frivillige indsats. Puljen støtter projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte gennem udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder. Sidste frist for ansøgning er 15. august 2017. 

Du er meget velkommen til at kontakte integrations fælles-skaberen på marei@holb.dk eller tlf. 72 36 39 34, hvis du vil have sparring om ansøgning, projektidéer eller andet.

Læs mere om puljen her

Aktivitetsmuligheder i sommerferien

  • Visit Holbæk
  • Oplev Holbæk
  • Hyggefodbold om mandagen: Holbæk Bold- og Idrætsforening vil gerne have flere nyankomne flygtninge med i klubben, så følg gerne fodboldinteresserede derhen. Det foregår hver mandag. Kontakt Henrik Lund på lund@tma.dk eller tlf. 60 77 70 69. Følg holdet på Facebook under "Holbæk senior 2 og 3"
  • Åben kirke i Baptistkirken i Holbæk er åben hver tirsdag kl. 14-17
  • Syrisk Café og Folkekøkken på Filmtorvet hver torsdag kl. 18. Bestil din spisebillet på www.sidesporet.dk. Den koster 50 kr.
  • Abrahams Børn - udforsk mødet mellem tre religioner - på Torvet, Ahlgade i Holbæk i periode 24. maj til 28. august

Kontakt til de sociale viceværter

Hvis du vil i kontakt med en af de sociale viceværter om de midlertidige indkvarteringer, så er du velkommen til at skrive eller ringe til dem på følgende mails/telefonnumre (de holder ferie forskudt, så der er altid en at få fat på i sommerperioden):

Frivillige erhvervsmentorer

Flygtninge, som kan dansk eller engelsk på let samtaleniveau, kan tilmelde sig det frivillige mentorprojekt på http://fiu-ligestilling.dk/mentorprojekt/mentor/

Og frivillige erhvervs-mentorer, som er medlem af en fagforening, kan tilmelde sig samme sted.

Som mentor kan du sparre om jobsøgning, muligheder på det danske arbejdsmarked og eventuelt om uddannelsesmuligheder. Du matches så vidt muligt med en flygtning, der søger job/uddannelse inden for dit faglige område. Forløbene er ½ år ad gangen, hvor I mødes ca. 2 gange om måneden i 1-2 timer. Mentor får kursus og sparring ift. at være mentor.

Sommerpauser

Mange af de faste integrationsaktiviteter som frivillige står for, holder sommerpause. Også snakke- og lektiecaféen på Holbækhus. Aktiviteten har kørt siden april, og det har været hyggeligt. Caféen starter op igen til august. Dato og tid vil blive slået op på Facebook gruppen ”Holbækhus Velkommen".

Hvis du gerne vil lave aktiviteter sammen med flygtninge i sommerperioden, eller være kontaktperson, så kontakt integrations fælles-skaber Marianne R. på tlf. 72 36 39 34 eller mail marei@holb.dk (ferie 12.07 – 02.08).

Fritidspuljen (under Dansk Flygtningehjælp) holder sommerpause fra 15. juni til 15. august, dvs. de behandler ikke ansøgninger om støtte til kontingent eller udstyr i den periode. Katrine fra Fritidspuljen fortæller, at de på nuværende tidspunkt har sendt værdibeviser ud til mere end 5.500 flygtningebørn og unge flygtninge rundt omkring i hele landet.

Borgere på integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. De kan vælge at holde ferie uden at modtage integrationsydelse i de dage de holder ferie - og de skal kontakte deres jobkonsulent senest 14 dage før de ønsker at holde ferie.

Udlandsrejser kan påvirke opholdstilladelsen, så det kan være en god idé at tale med Udlændingestyrelsen inden man køber billet.

Rådgivning for integrationsborgere

Fra torsdag den 10. august starter drop-in rådgivning for integrationsborgere. Det er i Borgerservice på Jernbanevej 6 hver torsdag kl. 15-16. Der vil være arabisk samt tigrinya tolk til stede.

Kulturmøder, kursus for frivillige

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp arbejder sammen i projektet Venner Viser Vej. De arrangerer et landsdækkende kursus om kulturmøder i teori og praksis. Kurset på ca. 3 timer er for alle frivillige, uanset hvilken organisation du er medlem af eller om du er medlem af nogen.

Oplægsholder er Mads Drud-Jensen fra Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp. Uanset dit erfaringsniveau får du noget med hjem.

Kurset i Holbæk bliver sandsynligvis torsdag 24. august. Der kommer nærmere besked om tid og sted. Men sæt allerede nu X i din kalender!

Jobsøgning

De sociale viceværter er ved at skaffe (brugte) PC'er, så vi kan lave jobsøgnings-caféer på de midlertidige indkvarteringer. Det er nu engang besværligt at søge via nettet, skrive et overskueligt CV og så videre, på en smartphone som er det de allerfleste nyankomne har.

  • Har du en gammel PC i skuffen? - så modtages den med glæde
  • Vil du hjælpe med jobsøgning? (fra august og fremad) - så kontakt Marianne Reinwald på marei@holb.dk eller 72 36 39 34

Måske tænker du, at det er for svært – men så se de her tal for Holbæk: 64 % integrationsborgere er i arbejde efter 5 års ophold – mod 42 % på landsplan (tal fra november 2015).Feedback

Sidst opdateret

24.09.2019

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard