Spring til indhold

Nyt fra Integrationsnetværket

Nyhedsmail om frivillighed og integration i Holbæk Kommune. Nyhedsmailen er til de frivillige, der er aktive med integration i Holbæk - og andre som godt vil følge med
16.05.2017

Læs i denne nyhedsmail om informationsmøde for nye frivillige, ny aktivitet på Holbækhus, frivillige erhvervsmentorer, ændrede regler om transportgodtgørelse, samt viden om sundhed, traumer og repatriering.

Snakke- og lektiecafé på Holbækhus

Hver anden tirsdag aften kl. 19.00 mødes frivillige med beboere på Holbækhus til sprogcafé. Der er plads til at snakke dansk, som er noget af det beboerne efterlyser allermest at få øvet sig på, og der er plads til lektiehjælp og hjælp til andre spørgsmål når man er ny.

Det er i ulige uger. Næste gang er tirsdag  23. maj.

På Facebook gruppen ”Holbækhus Velkommen” kan du tilmelde dig, og se om der kommer nye tiltag. Nye initiativer kan udvikles i takt med, at der kommer flere frivillige med.

Frivillige erhvervsmentorer

Holbæk er med i et mentorprojekt med titlen ”Gør en forskel for en flygtning”. Projektet er et samarbejde mellem foreningen Nydansker, FIU-ligestilling og AOF.

Foreningen Nydansker rekrutterer mentorer, og matcher mentor og mentee. Mentorerne er frivillige, som har en faglig tilgang, og kan rådgive i jobansøgningsproces og sparre om muligheder på det danske arbejdsmarked og ift uddannelse.

Vi skal finde dem, der er interesserede i at få en erhvervsmentor (de kaldes mentees), blandt flygtninge, der ønsker at finde arbejde eller påbegynde uddannelse i Danmark, som kan dansk eller engelsk på let samtaleniveau.

Mentor og mentee mødes 1-2 gange om måneden, som udgangspunkt i et halvt år.

Se mere her

Hvis I har spørgsmål til mentor-projektet eller vedrørende tilmeldinger, er I også velkomne til at kontakte Ibrahim Benli, Projektleder flygtninge i job på mail ibben@holb.dk, telefon 72 36 26 73.

Eller Integrations fælles-skaber Marianne Reinwald marei@holb.dk, telefon 72 36 39 34.

Nye regler om bevilling af transportgodtgørelse fra  22.2.2017

Udgifterne svarende til billigste offentlige transport kan dækkes, når man er i beskæftigelsesfremmende tilbud, og har over 14 km transport pr. dag mellem bopæl og sprogskolen eller virksomhedspraktik. Det medfører, at borgere der har under 7 km hver vej fra bopæl til sprogskolen eller virksomhedspraktik, ikke længere vil få transportgodtgørelse, når deres nuværende bevilling udløber. Integrationsborgere, der har spørgsmål vedrørende transportgodtgørelse, skal kontakte deres jobkonsulent.

(u)Lighed i sundhed

Mange flygtninge – og nogle danskere – er ikke klar over, hvordan det danske sundhedsvæsen er skruet sammen og ikke er klar over, at første led er egen læge. Ved at bruge egen læge frem for fx skadestue, får man et bedre koordineret og fortløbende behandling.

Der er lavet pjecer og videoer med introduktion til det danske sundhedsvæsen på flere sprog (desværre ikke tigrinya, endnu).

Se fx her

Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge

Et andet godt materiale at kigge på, er en ny pjece fra Røde Kors om frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge. Den er udarbejdet af psykolog Mozhdeh Ghasemiyani.

Se den her

Repatriering

Den 22. maj er der ansøgningsfrist til en pulje på 1,5 mio. kr. til styrket informationsindsats om repatrieringsordningen. Der kan søges støtte til initiativer målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund eller kommer fra lande, der kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Kender du nogen, der vil arbejde med dette?

Så se mere om puljen her

 Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen