Spring til indhold

75.000 kroner til udvikling af jeres lokalområde

I kan søge Lokalområdernes Udviklingspulje, hvis I ønsker at gennemføre et projekt, der giver udvikling eller forskønnelse i et af de 17 lokalområder uden for Holbæk by.
08.06.2018

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 300.000 kroner til uddeling årligt.

Som noget nyt i Lokalområdernes Udviklingspulje vil det i 2018 være muligt at få 75.000 kroner til et initiativ eller projekt i jeres lokalområde. Puljen uddeles i fire lige store bevillinger på 75.000 kroner. Det giver gode muligheder for at tænke stort. Det kræver til gengæld også, at initiativet eller projektet har et samlet budget på mindst 125.000 kroner..

I puljen kan I søge penge til initiativer eller projekter, der bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by, kommer det lokale fællesskab til gavn og kommer en bred kreds af borgere til gavn. Der er altså her mulighed for at virkelig at sætte noget stort i gang i dit lokalområde.

Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan dog ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Ansøgning

I kan sende en ansøgning til Lokalområdernes Udviklingspulje ved at udfylde et ansøgningsskema, som I finder på linket nedenfor.

Fristen for at indsende ansøgning er 1. september 2018.

Læs mere om Lokalområdernes Udviklingspulje

 Feedback

Sidst opdateret

26.06.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard