Spring til indhold

Budgetforlig redder Aktivitetspuljen

En bred vifte af partierne fra Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har indgået en budgetaftale for budgetåret 2019.
25.09.2018

Formand for Frivilligrådet, Kirsten Andersen, forholdt sig kritisk til besparelsesforslagene i Budget 2019:

- I forslaget til Budget 2019 havde man foreslået besparelser på frivilligområdet, der ville betyde – set i mine øjne – at man nedlagde Frivilligrådet. Det kunne jeg ikke få til at stemme med de intentioner, som Holbæk Kommune skriver i sin Frivilligstrategi på hjemmesiden:

”Mere frivillighed i Holbæk Kommune
Frivilligt engagement i alle tænkelige former bidrager til livet i kommunen på helt særlige måder og styrker sammenhængskraften mellem borgere, foreninger og kommunen. Frivilligt arbejde skaber kort sagt glæde, tryghed og samhørighed. Og der er heldigvis plads til endnu mere frivillighed.”

Frivilligrådet er i øjeblikket ved at arbejde på at gøre sig mere synlige – og er lige nu ved at starte en tradition i forbindelse med Frivillig Fredag, der afholdes nu på fredag den 28. september 2018 på Elværket i Holbæk. Det er meningen, at Frivillig Fredag skal gå på omgang mellem alle lokalområderne i kommunen.

En anden tradition Frivilligrådet har startet op, er at årsmødet flyttes rundt i lokalområderne. Endnu et tiltag til at blive mere synlig.

- Samtidig arbejder vi på at få mere indflydelse politisk. Aktuelt har vi en forespørgsel i Folkeoplysningsudvalget, om vi kan få en observationspost i udvalget. På længere sigt vil vi søge om at få permanent plads. Det er et udvalg, der har stor indflydelse på det frivillige arbejde, fortæller Kirsten Andersen.

Et bredt politisk flertal har dog fjernet besparelserne, så Aktivitetspuljen fortsætter også i 2019.

- Som man kan se, ville det være noget af en mavepuster, hvis Aktivitetspuljen og dermed Frivilligrådets eksistens blev fjernet, når vi har så mange ting i støbeskeen, afslutter Kirsten Andersen.

Læs mere om Frivillig Fredag 2018

Læs mere om Aktivitetspuljen

 Feedback

Sidst opdateret

25.09.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Aktivitetspuljen

Hvert år uddeler Frivilligrådet 150.000 kr. fra Aktivitetspuljen.

Se, hvordan du søger penge fra puljen