Spring til indhold

Tilskud til forsøgsprojekter i lokalområder

Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne.
19.02.2018

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Du kan læse nærmere om projekttypen, vurderingskriterier, vilkår for støtten mv. i vejledningen, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Ved årets første ansøgningsrunde skal du indsende din ansøgning via det digitale ansøgningsskema inden 15. marts 2018 kl. 12.00.

I 2018’s første ansøgningsrunde for forsøgsprojekter prioriteres projekter inden for temaet ”Nye veje til service, erhverv og velfærd - afprøvning af nye samarbejdsformer mellem erhvervsliv, civilsamfund og offentlige aktører”.

Landdistriktspuljen hos Erhvervsstyrelsen

 Feedback

Sidst opdateret

19.02.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard