Spring til indhold

Fejring af Grundlovens 100 års jubilæum i 2015

Som et led i markeringen af grundlovsjubilæet i 2015 har Folketinget afsat 3 mio. kr. til en tilskudspulje, som administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd
04.03.2014

I 2015 kan Danmark fejre 100-året for grundloven af 1915, der blandt andet gav kvinder stemmeret. Med grundlovsrevisionen var demokratiet ikke længere forbeholdt de få, og i dag præger principperne om ligeværd, lige rettigheder og demokratisk deltagelse på den ene eller den anden måde alle danskeres hverdag. Grundlovsjubilæet i 2015 er således en stor national begivenhed, som giver anledning til at fejre demokratiet og til at sætte fokus på dets udvikling og på demokratisk deltagelse.

Puljens formål er at øge danskernes bevidsthed om demokratiets udvikling, deres grundlovssikrede rettigheder og vigtigheden af demokratisk deltagelse. Derfor støttes projekter og aktiviteter med fokus på et af de følgende 4 temaer:

  • Fejring af grundlovsjubilæet den 5. juni 2015
  • Det danske demokrati i et historisk perspektiv
  • Borgeren og grundloven
  • Det danske demokrati i fremtiden

Søg støtte

Der kan søges støtte til aktiviteter og projekter, der undersøger og/eller eksperimenterer med, hvordan der kan skabes nye kontaktflader og dialogformer mellem borgere og politikere, nye organisations- og foreningsformer og nye muligheder for borgernes demokratiske indflydelse. Endvidere kan der søges støtte aktiviteter og projekter, der undersøger, hvad der skal til for at fremtidssikre demokratiet, så også kommende generationer føler et medejerskab for det.

Alle organisationer og foreninger kan søge tilskud fra puljen.

Læs mere om puljen her - og se, hvordan du søger penge fra den.Feedback

Sidst opdateret

10.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard