Spring til indhold

Lån Grejtraileren og slå din lokale trampesti

Takket være tilskud fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Lokalområdepuljen har kommunen nu en trailer fuld af maskiner og værktøj, som frivillige kan låne til at vedligeholde stier med offentlig adgang
25.11.2013

Mange borgere har ønsket bedre vedligeholdelse små og store stier. Derfor er der, blandt andet som følge af kommunens projekt "Frivillighedseksperimentariet" og de nye "frivilligkoordinatorer", opstået frivillige stilaug, som gerne vil gøre et stykke arbejde for at redde eller forbedre lokale stier og dermed forbedre adgangen til naturen i partnerskab med private lodsejere.

Trailer1- De frivillige sti-aktive har meget forskellige indgangsvinkler på arbejdet med stier: Nogle vil gerne forhandle nye trampestier med lodsejere, etablere og vedligeholde disse. Andre vil passe på og vedligeholde eksisterende stier, forklarer Bente Meehan, der er frivillighedskoordinator for natur- miljø- og landskabsområdet.

De frivillige bad Holbæk Kommune om hjælp i form af redskaber og maskiner til stivedligeholdelsen, og tiden var derfor inde til at realisere idéen om Grejtraileren, som stilaugene er fælles om at bruge.

Book grejtraileren

Grejtraileren er en lukket trailer med indhold af værktøj og maskiner, som kan bookes via internettet (google-kalender) og lånes af stilaugene. Holbæk Kommune opbevarer trailer med udstyr et let tilgængeligt sted og står for at vedligeholde udstyret.

For at låne traileren skal de frivillige have gennemført et lille kursus i brugen af redskaberne, sikkerhed, stivedligeholdelse, forsikringsspørgsmål, relevant lovgivning mv.

Trailer2- De første 17 frivillige har gennemført kurset og underskrevet en benyttelsesaftale. Det er rart, at traileren nu for alvor kommer i gang, og vi regner med at holde et nyt kursus til foråret, så endnu flere kan komme til at benytte den, forklarer Bente Meehan

Grejtraileren blev indviet med succes på Orø i oktober, hvor frivillige brugte udstyret på trampestierne.

 Feedback

Sidst opdateret

06.03.2019

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard