Spring til indhold

Master i socialt entreprenørskab

En 2-årig master uddannelse på RUC tilbyder læring i socialt entreprenørskab - på deltid
02.12.2014

Er du frivillig i en organisation, hvor I arbejder med udviklingsprojekter inden for det sociale område, beskæftigelse, miljø eller sundhed, så har du nu mulighed for at søge optagelse på en deltids masteruddannelse i socialt entreprenørskab. Den udbydes af Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet.

De skriver selv dette om uddannelsen:

Masteruddannelsen tilbyder læring i socialt entreprenørskab. Den 2-årige deltidsuddannelse henvender sig til medarbejdere i organisationer og virksomheder samt selvstændige, som arbejder med eller gerne vil arbejde med social innovation. Uddannelsens primære formål er at bidrage til et kompetenceløft for aktører i den tredje sektor, og yder derigennem bidrag til udviklingen af sektorens institutionelle kapacitet som en væsentlig faktor i udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Socialt entreprenørskab foregår i dag i høj grad i et tværsektorielt "farvand", der også inddrager aktører i offentlige instanser og det private erhvervsliv. Uddannelsen sætter de studerende i stand til at analysere den aktuelle situation og de kommende udfordringer i en større samfundsmæssig sammenhæng, såvel som på et konkret organisatorisk niveau.

MSE uddannelsen præsenterer teoretisk, empirisk og praktisk viden om socialt entreprenørskab, de virksomhedstyper og organisationer, der associeres med feltet og de velfærdstemaer, som i dag udfordres. Den formidler viden om, hvordan den tredje sektors innovative styrke kan fastholdes, samt hvordan strategisk planlægning, kompetence-udvikling, evaluering og partnerskaber kan professionalisere områ-det. Uddannelsen har en tværsektoriel og tværfaglig karakter.

Praktiske informationer om uddannelsen

Uddannelsen forløber over 4 semestre over en periode på 2 år. Det koster 68.000 kr. at deltage, men der kan søges stipendium til uddannelsen.

Der kræves en mellemlang eller lang videregående uddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Ansøgningsfristen er 15. december 2014.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

Information om uddannelsen

 Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen