Spring til indhold

Puljemidler til social- og integrationsindsatser i frivillige foreninger

Socialministeriet har afsat 89,4 millioner kroner til projekter i en 4-årig periode. Midlerne kan søges af frivillige foreninger
28.02.2014

I satspuljeaftalen for 2014 er der afsat i alt 89,4 millioner kroner over fire år til udviklingsstøtte i frivillige foreninger mv. Derudover der afsat 3,5 millioner kroner over to år til overgangsstøtte til projekter, hvis satspuljebevilling udløber i 2014.

Ansøgningsfristen for puljerne er 26. marts 2014.

Udviklings- og overgangsstøtte til social- og integrationsindsatserne er fordelt på 4 puljer:

Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Puljen afsættes til udviklingsinitiativer i frivillige organisationer mv. Initiativerne skal medvirke til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Der afsættes i alt 74,6 millioner kroner over fire år.

Læs mere om puljen og hvordan den ansøges her.

Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Puljen afsættes med henblik på, at frivillige organisationer m.v. kan udvikle initiativer, som bl.a. kan medvirke til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende samt forståelse for pårørendes situation med at have demente som nærtstående. Der afsættes i alt 12,4 millioner kroner over tre år.

Læs mere om puljen og hvordan den ansøges her.

Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Puljen afsættes til frivillige organisationer m.v., som kan søge om at etablere mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Der afsættes i alt 5,2 millioner kroner i puljen over to år.

Læs mere om puljen og hvordan den ansøges her.

Reserve til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med udgangen af 2014

Puljen afsættes til projekter, som er finansieret af satspuljemidler indtil 2014, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at stille tidsbegrænset støtte til rådighed for projekterne, mens disse finder alternativ forankring af deres aktiviteter.

Læs mere om puljen og hvordan den ansøges her.

Spørgsmål om puljerne kan rettes til fuldmægtig Mette de Bang i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, tlf. 41 85 13 46, mail mdb@sm.dk.

Kilde: Center for frivilligt social arbejdeFeedback

Sidst opdateret

10.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard