Spring til indhold

Søg puljemidler til integration

Så er der mulighed for at søge penge til integrationsformål - ansøgningsfristen er 2. december
13.11.2013

Nu kan du for sidste gang søge Styregruppen for Integrationsindsatsens integrationspulje. Puljen er på 20.000 kroner, som uddeles i mindre portioner til integrationsrettede aktiviteter i Holbæk Kommune. Ansøgningsfrist er mandag 2. december kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar inden udgangen af uge 51.

Kriterier for uddeling af puljemidler er følgende:

 1. Puljen kan søges til projekter/aktiviteter i Holbæk Kommune eller for Holbæk-borgere.
 2. Puljen kan søges til kommunale projekter/aktiviteter, såvel som til ikke-kommunale aktiviteter.
 3. Bidrag gives til nyskabende, enkeltstående aktiviteter og må ikke have karakter af støtte til løbende drift.
 4. Projektet/Aktiviteten skal ligge i forlængelse af Holbæk Kommunes Integrationsstrategi.
 5. Puljen kan ikke søges til støtte af enkeltpersoner.
 6. Ansøgningsfristen fastlægges af Styregruppen for Integrationsindsatsen. Fristen udmeldes på Holbaek.dk
 7. Som udgangspunkt skal de tildelte midler bruges inden for et år fra tildelingstidspunktet.
 8. Modtageren af projektmidler erlægger regnskab med dokumentation for brug af midler til Styregruppen for Integrationsindsatsen umiddelbart efter, at projektet/aktiviteten er afsluttet.

Frist: Mandag 2. december 2013, kl. 12.00.

Ansøgning: Skriv en kortfattet ansøgning på max. 1 A4-side. Af ansøgningen skal fremgå:

 • Beskrivelse af aktiviteten
 • Målgruppen for aktiviteten
 • Hvornår eller inden for hvilket tidsrum aktiviteten skal afholdes
 • Detaljeret budget for aktiviteten (kan vedlægges som bilag)

Ansøgningen sendes til:

Gitte Harbo: E-mail: gihar@holb.dk

 

Send ansøgning

 Feedback

Sidst opdateret

06.03.2019

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard