Spring til indhold

Puljer med ansøgningsfrist 1. oktober 2014

På Kultur- og Fritidsområdet har foreninger mulighed for at søge støtte til udstyr, uddannelse, kulturelle arrangementer og aftenskoleundervisning
11.09.2014

Klik ind på de enkelte puljer for nærmere oplysninger om indhold og ansøgningsskema.

Udstyrspuljen - Pulje 1
Udstyr og rekvisitter som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

Uddannelse af ledere og instruktører
Der ydes aktivitetsbestemte tilskud med det formål at fremme de primære aktiviteter, samt at sikre kvalitet, fastholdelse og rekruttering af ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer til foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

Kulturelle arrangementer
Tilskud ydes til kulturelle aktiviteter, der afholdes i Holbæk Kommune og som udvikler kulturinstitutioner og kulturelle aktører.

Tilskud til folkeoplysende undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne:
Foreninger der ønsker del i budgettet til aftenskolevirksomhed i 2015 indenfor undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne, skal udfylde og sende en ansøgning.

 

For de 4 tilskudsmuligheder gælder det at ansøgningsfristen er 1. oktober 2014.


Kultur- og FritidssekretariatetFeedback

Sidst opdateret

06.03.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Få mere at vide om fundraising

Læs mere om fundraising hos Center for Frivillig Socialt arbejde

 

Find fonde og legater på www.legatbogen.dk