Spring til indhold

Om FrivilligCenter Holbæk

FrivilligCenter Holbæk blev etableret 1. juni 2013 efter ønske fra en række frivillige foreninger i Holbæk Kommune

FrivilligCenter Holbæk er organisatorisk underlagt Kultur & Fritid samt Strategi & Udvikling og har Lotte Rømer Grove som ansvarlig koordinator. I det daglige er det fælles-skaberne i Holbæk Kommune, du kan møde på FrivilligCenter Holbæk.

Profil

FrivilligCenter Holbæk understøtter frivillige foreningers arbejde i hele kommunen og alle lokalområderne samt betjener alle former for foreninger i kommunen, fx sociale, kulturelle, idræts-, miljø- og folkeoplysende foreninger. Formålet er, at forskellige former for foreninger kan hente inspiration og sparring hos hinanden, og at dette kan være med til at udvikle nye, spændende projekter, bl.a. med hjælp fra den tværfaglige pulje oprettet til formålet.

Målsætning

FrivilligCenter Holbæks målsætninger er at

  • Støtte, synliggøre og formidler frivilligt arbejde for kommunens foreninger
  • Bistå med at formidler frivillige til andre frivillige foreninger og initiativer lokalt
  • Støtte nye såvel som eksisterende, frivillige initiativer både i Holbæk by og i lokalområderne
  • Støtte samarbejde mellem foreninger - fx sociale, kulturelle, idræts-, miljø- og folkeoplysende foreninger
  • Understøtte og fremme vilkår for frivillige foreninger på et kvalificeret grundlag
  • Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen
  • Være et åbent og tolerant sted med fysisk tilgængelighed for alle borgere
  • Arbejde for at flest mulige foreninger kender til centerets virke

Netværk

FrivilligCenter Holbæk er tilknyttet organisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe). Du kan læse mere om FriSe her.

FrivilligCenter Holbæk er ligeledes tilknyttet organisationen Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Du kan læse mere om CFSA her.

 

 

Events

FrivilligCenter Holbæk vil stå som vært ved forskellige events, som du kan læse mere om her

Aktivitetspuljen

I Aktivitetspuljen kan du som frivillig og forening søge midler til alle former for frivillighedsprojekter. Det er Frivilligrådet, der træffer beslutning om bevillinger.

Frivilligrådet

Frivilligrådet består af op til 11 personer, der udvælges blandt FrivilligCenter Holbæks brugere. Frivilligrådet vælges for en 2-årig periode


Feedback

Sidst opdateret

18.07.2016

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Kontakt

FrivilligCenter Holbæk
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 17 30

E-mail: frivilligcenter@holb.dk

Web: www.frivilligcenterholbæk.dk

Find os