Spring til indhold

Sensorisk diæt

En Sensorisk Diæt er en sansemotorisk handleplan, der følger op på en udredning af barnets sensoriske profil.

"Diæten" kan være afgørende for barnets deltagelse, opmærksomhed og koncentration, og ikke mindst dets velbefindende og trivsel.

Formålet er at sikre et dagligt indtag af sansemotoriske erfaringer, som er nødvendige for at barnet kan reagere hensigtsmæssigt med omgivelserne. Til "diæten" hører også hensyn til, at barnet ikke overstimuleres af sanseindtryk. Dermed vil faren for overstimulering, stress og konflikter eller "melden sig ud" af fællesskabet, mindskes betydeligt.Feedback

Last update

23.03.2021

Responsible editor

Erik Holm Thomsen