Spring til indhold

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning. Der gives vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet.

Der gives vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet.

Udredningens resultater danner baggrund for vejledningen, der vil tage udgangspunkt i barnets og netværkets ressourcer og muligheder.

Vejledning og rådgivning omkring barnets fin- og grovmotoriske færdigheder samt barnets sansebearbejdning munder ud i en konkret handleplan for, hvilken hjælp barnet har brug for til at imødekomme de vanskeligheder, som det møder i dagligdagen.Feedback

Last update

23.03.2021

Responsible editor

Erik Holm Thomsen